Recycling


KSW-recyclinginstallaties voor volledig hergebruik van slibwater en zand/grind uit restbeton en spoelwater, in bovengrondse of in ondergrondse opstelling

 • KBS-betonuitwasschroef voor het uitwassen van zand en grind vanaf 0,2 mm; capaciteit van 2,5 – 22 m³/h vaste stoffen.
 • Hergebruik van slibwater als spoelwater en aanmaakwater voor beton
 • Spoelgalgen voor truckmixers
 • Schudzeven voor scheiding van  zand en grind
 • Slibwatertanks en roerwerken
 • Dompelpompen voor slibwater
 • Kiepinrichting voor restbeton uit betonpompen

 

KWA-waterzuiveringsinstallaties voor de scheiding van vaste stoffen uit slibwater in combinatie met KBS-betonuitwasschroef

 • Waterzuiveringstoren
 • Vlokkingsmiddeldosering
 • Buffertanks voor schoon water en voor slib
 • Slibontwateringssystemen (hydrocycloon, kamerfilterpers, filtercontainer)
 • PH-neutralisatie