Disclaimer

Algemeen

Ubo Engineering, hierna te noemen Ubo, verleent u hierbij toegang tot ubo.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Ubo en derden zijn aangeleverd. Ubo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op ubo.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ubo.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op ubo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ubo.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ubo en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ubo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.